Осигуряване на банкомати 24/7

Външна уязвимост

Според Асоциацията на АТМ индустрията (ATMIA) в света има около 3,5 милиона банкомати, обслужващи тези, които се нуждаят от пари 24/7, 365 дни в годината. И там се крият трудностите при осигуряването им. За да бъдат ефективни, повечето банкомати трябва да бъдат на обществени места и да работят 24/7. Това, съчетано с факта, че съдържат пари, ги прави привлекателна цел.

Престъпниците са насочени към тези машини - или по-точно към хората, които ги използват. Отвличане на вниманието на клиентите на банкомати в опит да им вземат картите или парите в брой или да открият ПИН номера им за използване, например на по-късна дата. Те също се опитват да инсталират фалшиви четци на карти, които открадват данните на клиента за повторна употреба.

От другата страна, банките трябва да се занимават с клиентски спорове. Много малък процент от транзакциите с банкомат водят до ситуации, при които клиентът поставя под въпрос дали транзакцията е извършена.

Така че предпазните мерки за сигурност на банкоматите са важна част от цялостното решение за сигурност на финансовата институция.

 

Технологията на Deep Learning

Вътре в ATM машина са инсталирани две скрити камери, едната е обучена на да разпознава потребителя, а другата на ATM панела. Технологията Deep Learning, вградена в системата за сигурност на банкомат, може да открие всякакви „аномалии“ в лицатга пред нея, позовавайки се на съществуващите модели на данни. Така че, ако на снимката има друго лице (например някой, който гледа през рамо на потребителя) или ако човекът, който носи маска, може да се задейства аларма в центъра за сигурност.

Използвайки същата технология, защитната система може също да маркира, ако клавиатурата е покрита с лента за открадване на ПИН кодове или ако има фалшив четец на карти (или „скимер“), за да открадне данните на картата.

Всички тези „интелигентни“ аларми опростяват процеса по сигурността, което означава, че персоналът по сигурността може да реагира на различни сценарии в реално време и да не губи време за фалшиви аларми. Кадрите могат да предоставят доказателства за всяко разследване.

"Основата" на Deep Learning тук ще бъде Hikvision DeepinMind NVR, който взема информацията от камерата и я анализира с помощта на алгоритмите на дълбокото обучение. Тя също така може да "управлява" кадри във връзка с други NVR устройства и системи за управление на видео, което обединява тази част от цялостно решение заедно с всички останали елементи, предоставяйки мощен набор от инструменти за сигурност.

Осигуряването на активи на вашето решение за сигурност е много по-лесно с технологията Deep Learning. Дори банкоматите извън вашата сграда могат да бъдат по-безопасни, като избягвате измами и защитавате клиентите си всеки ден.