Currencies

Кошница

Добре дошли в COTRONIKA

Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. Конфиденциалност на данните

Котроника ЕООД гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно за целите описани в Декларация за поверителност

2. Съгласие за покупка

Началото на търговските взаимоотношения между потребителя и Котроника ЕООД започват при изпращането на поръчката от потребителя, а именно: след попълването на изискваните лични или фирмени данни, съгласяване с общите условия за покупко-продажба на стоки от Котроника ЕООД и натискане на бутона „изпрати“.

3. Стартиране на поръчка

Изпълнението на поръчката започва при запознаване с нея от страна на служител на фирмата. Ако поръчката е изпратена в неработен за фирмата ден или извън работно време, но в рамките на работната седмица, то изпълнението й ще започне съответно: в началото на следващата работна седмица или на следващия работен ден. При евентуална промяна на стойността на поръчаните стоки в периода между изпращането на поръчката и стартирането й, клиентът заплаща стоката на цената, на която я е поръчал.

4. Промяна или отказ от поръчка

Клиентът има правото да промени поръчката си или да се откаже от нея в рамките на един работен ден, считано от момента на изпращането й. При промяна на поръчката потребителят не се задължава със закупуването на стока на същата стойност, както и стока от същата марка. Ако е издадена фактура, същата се анулира или се издава кредитно известие. Приемо-предавателният протокол се унищожава. При метод за плащане с карта, сумата се възстановява с кредитна операция по сметката на картата.

5. Проследяване на пратка

Котроника ЕООД се задължава да следи придвижването на стоките след предаването им на куриерската компания. Потребителят има право да бъде информиран за местоположението на пратката, както и оставащото време до доставката. В случай на забавяне на доставката по вина на куриерската компания Котроника ЕООД се задължава да уведоми потребителят веднага щом бъде получен сигнал за забавяне от страна на куриерската компания. Всички пратки са застраховани върху цялата обявена стойност и в случай на загуба от страна на куриерската компания Котроника ЕООД се задължава да изпрати повторно пратка.

6. Получаване на пратка

Потребителят получава заявените стоки на посочения адрес за доставка или от най-близкия офис на куриерската фирма. В момента на доставката потребителят получава стоките с прикрепена фактура или касова бележка и гаранционна карта.

7. Отказ от закупена стока

Според действащото законодателство, отказът от покупка е приложим само за клиенти, които са физически лица /потребители/.

Потребителят има право да се откаже от договора и върне стоката в рамките на 14 работни дни, считани от момента на получаване на стоката, който е упоменат в документацията на куриерската компания, с която работи Котроника ЕООД. Стоките не трябва да имат нарушен търговски вид: да не липсват опаковки, документация, трайни носители, да не бъде инсталирана операционна система, да няма видими драскотини по повърхностите на стоката, да не липсват лицензионните стикери, както и компоненти от стоката.  

За да се откажете от покупката, следва да уведомитеКотроника ЕООД с недвусмислено заявление на email: sales@cotronika.com. За целта, можете да използвате следния формуляр

Котроника ЕООД се задължава да възстанови на потребителя пълната покупна стойност на стоките не по-късно от 30 дни считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор съгласно ЗЗП чл. 55, ал.6.

Потребителят следва да изпрати на Котроника ЕООД или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 7 дни след деня, в който потребителят е информирал Котроника ЕООД за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на Котроника ЕООД преди изтичането на 7-дневния срок.

Всички преки разходи по връщането на стоката в т.ч. транспортните, са изцяло за сметка на потребителя.

8. Рекламация

Рекламации относно закупени от Котроника ЕООД стоки се приемат, ако те са направени своевременно, като фирмата се ангажира с вписването им в съответния регистър според член 127, ал.2 от ЗЗП.

9. Поддръжка

Почистване от неправилна поддръжка (замърсяване, натрупана прах, заливане на лаптопа и др.) не са включени в гаранцията на преносимия компютър. Ако вентилаторът работи добре, това означава, че при нормални условия, лаптопа няма да прегрява. Голям брой проблеми свързани с прегряващи лаптопи се решават като преместите устройството на място, където изходът за вентилация няма да бъде препречен с нещо. Трябва да сте сигурни, че той няма да се задръсти с прах, а ако това се случи, почистването на вентилатора е от първостепенна важност, носете вашия преносим компютър периодично (в зависимост от средата в която използвате лаптопа, профилактика се извършва между 6 и 12 месеца) в оторизирания сервиз, който го обслужва за почистване от натрупана прах (тази услуга е платена).За консуматив батерия и захранващ адаптер гаранционният срок е 1 (една) година от датата на продажбата.

За преносими компютри Acer за консуматив батерия и захранващ адаптер гаранционният срок e 6 месеца.

10.Права и отговорности на страните

Материалите на този сайт не могат да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел без изричното съгласие на Котроника ЕООД

Котроника ЕООД не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този сайт. Възможни са печатни грешки. Котроника ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някоя от информацията, публикувана в този сайт е възможно да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти, се свържете с нас на посочените координати за контакти.

11. Ограничение на отговорността

Котроника ЕООД, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др., произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо Котроника ЕООД за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че вследствие на използването на този сайт или материали от него от Ваша страна, доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Използване на софтуер

Наличният софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партньори. Моля, преди употребата на софтуера, се запознайте с условията за ползване, определени от неговите собственици.

Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Промяна на цени на стоки

Котроника ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Котроника ЕООД има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

 

Общи бележки

Котроника ЕООД управлява този сайт от офисa си в България.  Котроника ЕООД не декларира, че материалите или услугите в този сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Котроника ЕООД може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние Ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за Вас.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА.

Устройствата трябва да са включени към електрическата мрежа само чрез занулени ел. контакти тип „Шуко”. Електрическото напрежение трябва да е в диапазон 220V ±10%, а честотата 50 Hz ± 1Hz. При обединяване на няколко устройства в обща конфигурация е необходимо те да се включат в електрическата мрежа чрез общ разклонител от една фаза или са развързани главнично. Желателно е използването на непрекъсваеми токозахранващи

 

Това, което събираме

Ние можем да събираме следната информация:

име

информация за контакт, включително имейл адрес

демографска информация като пощенски код, предпочитания и интереси

друга информация, свързана с проучвания на клиентите и / или оферти

Какво правим с информацията, която събираме

Ние изискваме тази информация, за да разберем вашите нужди и ще ви дадем по-добро обслужване и по-специално по следните причини:

Вътрешно съхранение на документацията.

Ние може да използваме информацията, за подобряване на нашите продукти и услуги.

Ние може периодично да изпраща рекламни имейли за нови продукти, специални оферти или друга информация, която смятаме, че може да се намери интересна, като използваме имейл адрес, който сте предоставили.

От време на време, може да използваме вашата информация, за да се свържем с Вас за целите на маркетингови изследвания. Ние можем да се свържем с вас по имейл, телефон, факс или поща. Ние може да използваме информацията, за да персонализирате сайта според вашите интереси.

Сигурност

 

Ние се ангажираме да се гарантира, че информацията ви е защитена. За да се предотврати неразрешен достъп или разпространение, ние използваме подходящите физически, електронни и управленски процедури за защита и сигурността на информацията, която събираме онлайн.

 

Как използваме бисквитки

 

Бисквитката е малък файл, който иска разрешение да бъде пуснат на твърдия диск на компютъра ви. След като Вие се съгласявате, файлът се добавя и бисквитката помага анализираме уеб трафика или ви позволява да знаем, когато посетите даден сайт. Уеб приложението може да приспособи своите операции за вашите нужди, интереси и предпочитания, като събира и запаметява информация за вашите предпочитания.

 

Ние използване трафик файлове (Cookies) да се определи кои страници са били използвани. Това ни помага да анализираме данните за трафика на уеб страницата и да се подобри нашия сайт, и да го настроим според нуждите на клиента. Ние използваме тази информация само за статистически цели и след анализ на данни, се отстранява от системата.

 

Като цяло, бисквитките ни помагат да ви осигури по-добър сайт, което ни дава възможност да следим кои страници намерате полезни и кои не. Бисквитката по никакъв начин не ни дава достъп до вашия компютър или никаква информация за вас, различна от данните, които избирате да споделите с нас. Можете да изберете да приемете или откажете бисквитките. Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитките, но вие може да модифицирате настройката на браузъра, за да отхвърляте бисквитките, ако предпочитате, но това може да ви попречи да се възползва пълноценно от интернет.

 

Връзки към други сайтове

 

Нашият сайт може да съдържа връзки към други сайтове. Въпреки това, след като сте използвали тези връзки да напуснете нашия сайт, трябва да се отбележи, че ние нямаме никакъв контрол върху тази друга интернет страница. Ето защо, ние не можем да бъдем отговорни за защитата и поверителността на всяка информация, която предоставяте при посещение на други сайтове и такива сайтове не са уредени с настоящата декларация за поверителност. Вие трябва да бъдате внимателни и погледнете в декларацията за поверителност, приложим към въпросния сайт.

Последна актуализация: 24-05-2018 г.