Currencies

Кошница

Добре дошли в COTRONIKA


За да може да се регистрирате и да направите поръчка, трябва да се запознаете и да се съгласите условията при които събираме, обравотваме Вашите лични данни.Политика за защита на личните данни на Котроника ЕООД

Ние в Котроника пазим цялата информация за теб по най-високи стандарти. С времето изградихме стриктни процедури и правила за защита на твоите лични данни. Можеш да прочетеш описанието на всички неща тук.

Европейският съюз прие един документ, наречен Общ регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г., който ние ще наричаме просто „Регламента“, с цел да защити използването на твоите лични данни. Според Регламента „лични данни“ е всяка информация, която се отнася до теб и чрез която можеш да бъдеш идентифициран. Използването на твоите лични данни Регламентът нарича ”обработване” и това може да бъде не само събирането им от нас когато ползваш услугите на сайта cotronika.com („услугите“), но и всяко друго действие с тях.

Нашите принципи за защита на личните ти данни

·         Законосъобразност и прозрачност

Обработваме твоите лични данни в съответствие със закона и по честен и прозрачен начин:

а) с цел да спазим задълженията си към теб, когато ти предоставяме нашите услуги;

б) с твое съгласие, когато това е необходимо;

в) с цел легитимно осъществяване на дейността ни; или

г) с друга законосъобразна цел.

·         Право на информиран избор

Винаги предоставяме точна информация и даваме право на избор за типа лични данни, които събираме от теб, както и за целите и срока, за които ги събираме и обработваме. Няма да използваме твоите лични данни за цели, несъвместими с тези принципи, с нашата Политика за защита на личните данни или с конкретни уведомления, свързани с нашите услуги.

·         Достъп до данните ти

Предоставяме разумен достъп и възможност за преглед, коригиране, допълване, пренасяне или изтриване на споделените с нас твои лични данни.

·         Ограничение на целите

Използваме твоите лични данни само за целите, посочени към момента на събирането им, както и за допълнителни, съвместими с тях цели, съобразно закона.

·         Сигурност на данните

За да защитим твоите лични данни от злоупотреби, прилагаме строги мерки за защита на информацията, която ние съхраняваме и изискваме същото ниво на сигурност от нашите партньори, на които я предоставяме, за да изпълним поетите към теб задължения.

·         Отчетност за по-нататъшен трансфер

Споделяме личните данни с трети страни свързани с доставката на закупените продутки и могат да осигурят същите нива на защита, каквито ти осигуряваме ние.

Как използваме твоите данни

Котроника събира и използва твоята лична информация, за да можем да изпълним задълженията си към теб като потребител на нашите услуги. Ето няколко примера как го правим:

·         По силата на договора между нас

Използваме твоите лични данни, за да можем да изпълним задълженията си към теб. Данните са ни необходими, за да можем да поддържаме активна комуникация (например за извършване на доставка, за направено плащане и други). Най- вече използваме данните ти, за да можем да доставим стоките или услугите, които сте поръчали.

·         Защита на самоличността ти

Ние се грижим за сигурността на твоята информация, която се съхранява при нас. Когато взаимодействаш с нас, ние се задължаваме да предприемем разумни стъпки за проверка на твоята самоличност, като например потребителско име и парола, преди да ви дадем достъп до личните ти данни.

 

Как опазваме данните ти

В Котроника въведохме разумни технически и административни мерки за опазване на личните данни, които обработваме, за да сме сигурни че неоправомощени лица нямат достъп до тях и да не позволим изтичането им, както и за да гарантираме правилно им използване съгласно закона и за период, в който тези данни са ни легитимно необходими.

Как споделяме твоите данни

·         Споделяне с доставчици на услуги

Използваме доставчици на услуги, които вършат определени дейности от наше име. Тези доставчици на услуги може да са разположени както в страни от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, така и в САЩ или в други държави по света и да предлагат услуги като обработване на плащания с кредитни карти, клиентска поддръжка, изпълнение на поръчки, доставка на продукти, персонализиране на съдържание, ИТ услуги, доставчици на имейл услуги, хостване на данни. Нашите доставчици на услуги са задължени по силата на нашите правоотношения и законовите регулации да пазят личните данни, получени от нас, и нямат право да ги използват за други цели освен за извършване на услугите съгласно нашите указания.

·         Корпоративни трансакции

Ако в някакъв момент Котроника реши да преструктурира дейността си, може да разкриваме или прехвърляме лични данни към потенциални купувачи или да получаваме лична информация от продавачи, като наше задължение е да осигурим адекватна защита за личните ти данни при този тип трансакции.

·         Спазване на закона

Можем да споделяме личните ти данни, ако сме длъжни да: (а) отговорим на надлежно упълномощени заявки за информация от правоприлагащите органи, както и да спазваме изискванията за националната сигурност и други изисквания на правоприлагащите органи; (б) спазим закон, наредба, призовка или съдебно нареждане; (в) разследваме и да помогнем за предотвратяване на заплахи за сигурността, измами или друга криминална или зловредна дейност; или (г) да защитим правата или личната безопасност на нашите служители и трети лица съгласно действащото законодателство.

Упражняване на твоите права и връзка с нас

Имаш право на достъп до всички лични данни, които си ни предоставил, или които съхраняваме за теб. Имаш право също така да заявиш коригиране, допълване, ограничаване, прехвърляне или изтриване на личните ти данни, както и да изискваш разяснения във връзка с обработването им. В определени случаи искането ти може да бъде отхвърлено въз основа на закон, например когато предоставянето на информация ще разкрие лични данни на друго лице, или когато съществува правна забрана да разкриваме подобна информация.

·         Право на достъп

Можеш да поискаш от нас потвърждение за това дали обработваме твоите лични данни и ако отговорът е да, да поискаш достъп до тях. Това става като изпратиш искане до нас на имейла или адреса посочени по-долу.

·         Право на поправка

Можеш да поискаш от нас да поправим твои неточни лични данни или да допълним тези, които вече имаме.

·         Право на възражение

Ако обработваме твоите данни на основание наш легитимен интерес, ти имаш право да възразиш по всяко време спрямо обработката на тези лични данни за тази конкретна цел.

·         Право на изтриване (правото да бъдеш забравен)

При определени обстоятелства е възможно да поискаш от нас да изтрием твоите личните данни и ако законът ни го позволява ние ще направим това в най-кратки срокове. В такъв случай вече няма да можем да ти предоставяме нашите услуги.

·         Право на ограничаване на обработката

Можеш да поискаш от нас ограничаване в обработването на личните ти данни. В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще могат да се обработват от нас само за определени цели.

·         Право на преносимост на данните

При определени обстоятелства е възможно да имаш право да получиш своите лични данни, които си ни предоставил, в структуриран често използван формат, който може да се разчете от машина (напр. в дигитален формат) и да поискаш прехвърляне на тези данни към друго лице, без ние да възпрепятстваме това, ако такова прехвърляне е технически изпълнимо.

·         Право на подаване на жалба пред надзорен орган

Ако мислиш, че твоите права във връзка с личните данни са били нарушени, моля свържи се с нас, за да видим как да решим въпроса.

Можеш да се свържеш и с местните органи по защита на личните данни и да подадеш жалба при тях, по-специално ако живееш в страна от Европейския съюз по постоянно местожителство, или на мястото на предполагаемото нарушение.

В България това е Комисията за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Уебсайт: www.cpdp.bg

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Тел: 00359 2 9153518

 

Свържи се с нас

Ние в Котроника ценим твоето мнение. Ако имаш въпроси или притеснения относно нашата Политика за защита на личните данни, събирането и използването на твоите лични данни или във връзка с евентуално нарушение на закона за защита на личните данни, можеш да се свържеш с нас на:

Имейл: salas@cotronika.com

Адрес: 
гр. София, ул. "Димитър Яблански " 15, офис 3
кв. Витиша, Район "Лозонец"

 

Последна актуализация: 24-05-2018 г.